Varför

Varför finns Pjodd?

Det finns många tänkbara fördelar med ett väl utbyggt och fritt tillgängligt internet via WiFi. Här är några:

Demokrati och delaktighet

Väldigt många av samhällets tjänster har flyttats till internet eller blivit svårare att användas för de som inte har tillgång till internet. Det ska inte behöva kosta flera hundra kronor per månad för att kunna ha samma möjligheter som andra att t.ex. VAB-anmäla hos Försäkringskassan, polis- och försäkringsanmäla en cykelstöld, deklarera, köpa en bussbiljett, eller hitta lediga jobb. Listan kan göras lång. Man kan enkelt argumentera för att tillgång till internet är nödvändigt för att delta i vårt demokratiska samhälle.

Barn och ungdom

Från egen erfarenhet vet vi att en stor andel av elever i årskurs 4-9 från låginkomstområden helt saknar mobildata till sin telefon. De med mobildata har för det mesta en mycket begränsad mängd och måste hushålla för att den inte ska ta slut, vilket den ändå ofta gör. Detta utgör en tydlig klyfta som helt och hållet beror på föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. Fri tillgång till internet både i och utanför hemmet minskar sådana klyftor. Internet of things. Om en sak nästan överallt kan ansluta till internet via wifi blir det energisnålt, enkelt och billigt. Som vi ser på saken spelar det ingen roll att LTE-M är på ingång, vi tror nämligen att en fri lösning skapar fler möjligheter för medborgarna. Det finns redan en uppsjö av experiment som exempelvis utvecklats med sensorer på den 20 kronor dyra kretsen ESP8266 med inbyggt wifi-stöd. LoRa är också intressant, men en full IP-stack ger helt andra möjligheter.

Katastrofberedskap

Ett mesh-nät med stor täckning som innehåller ett fåtal strategiska knutpunkter med sekundär batteridrift och mindre solceller kan fortsätta att fungera i princip i all evighet. Detta bidrar till redundans vid driftstörningar, kabelbrott mm.

Alternativ uppkoppling hemma

De som når vårt nät kan utföra ärenden på nätet även om deras ordinarie internetleverantör har driftfel.

Turism

Även om det numera råder nya roamingregler gällande mobildata inom EU/EEC så ses det som en fördel för många att slippa belasta sitt mobildataabonnemang. Dessutom kommer det turister från andra ställen än EU/EEC. Vårt nät bidrar således till att fler delar information om sitt besök med omvärlden.