Pjodd är ur funktion. Tyvärr underhålls nätverket inte längre. Det går varken att koppla upp mot, eller bygga vidare på.

Medlemskap

Det är alltid gratis att använda vårt nät. Du behöver inte vara medlem för att kunna koppla upp dig. Vi placerar ofta gratis och utan krav på medlemskap ut routers hos företag och privatpersoner som är strategiskt belägna. Det är dock medlemsavgifterna och donationer som ger oss möjlighet att göra detta, därför är det viktigt för oss att ha medlemmar och vi uppskattar att du är här för att läsa.

Ju fler medlemmar vi har desto starkare blir vår röst när vi kommunicerar med exempelvis kommunen.

Läs gärna våra stadgar om du vill veta exakt vad det är Pjodd står för.

Bli en av Pjodds medlemmar


Klicka här för att betala medlemsavgiften 100 kronor

Medlem blir man genom att betala årsavgiften på 100 kronor. Medlem som ej har betalat medlemsavgift före 1 juli för ett verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

Föreningen är öppen för alla som vill stödja föreningens verksamhet; Pjodd riktar sig främst till personer som bor i Malmö, men godkänner även medlemmar från andra städer och länder.

Som medlem får du möjlighet att mer aktivt påverka föreningens verksamhet, men framför allt blir du delaktig i äventyret med att bygga ut vårt nätverk. Du bidrar även som passiv medlem genom att göra föreningens numerär större, vilket kan vara en stor tillgång i olika sammanhang.

Medlemskapet ger inflytande i föreningen. Medlemsavgiften är lågt satt, för att vem som helst ska kunna bli medlem.

Hur du mer aktivt kan delta i föreningens aktiviteter går att läsa om på Deltagaraktiviteter.

Organisationsmedlem


Klicka här för att betala medlemsavgiften 1000 kronor

Även juridiska personer (organisationer, institutioner, media, företag, verksamheter) kan bli medlem i Pjodd. Avgiften är 1000 kr per år. Förutom rösträtt i föreningen och det ekonomiska stödet innebär organisationsmedlemskapet ett närmare band till föreningens arbete att informera om Pjodd.

Se även Lista över organisationsmedlemmar

Donationer valfritt belopp


Klicka här för att donera valfritt belopp

Föreningen har också behov av gåvor och donationer.

Ta kontakt med styrelsen om du vill bidra med hårdvara.