Gateways

Varje gateway agerar även DHCP-server för de klienter och noder som ansluter.

De är authorative för vardera 8192 IPv4-adresser och 18446744073709551616 IPv6-adresser.

Gateways tillhandahåller även ytterligare tjänster som firmwareuppdateringar, ntp, register över noder, mm.

För närvarande existerar enbart gateway-01 och gateway-02.

Server IPv4 MESH IPv6 MESH IPv4 DHCP från IPv4 DHCP till IPv6 DHCP
gateway-01.mesh.pjodd.se 10.46.0.1 fdec:910d:d05e::ff01 10.46.64.1 10.46.95.254 fdec:910d:d05e:0001::/64
gateway-02.mesh.pjodd.se 10.46.0.2 fdec:910d:d05e::ff02 10.46.96.1 10.46.127.254 fdec:910d:d05e:0002::/64
gateway-03.mesh.pjodd.se 10.46.0.3 fdec:910d:d05e::ff03 10.46.128.1 10.46.159.254 fdec:910d:d05e:0003::/64
gateway-04.mesh.pjodd.se 10.46.0.4 fdec:910d:d05e::ff04 10.46.160.1 10.46.191.254 fdec:910d:d05e:0004::/64
gateway-05.mesh.pjodd.se 10.46.0.5 fdec:910d:d05e::ff05 10.46.192.1 10.46.223.254 fdec:910d:d05e:0005::/64
gateway-06.mesh.pjodd.se 10.46.0.6 fdec:910d:d05e::ff06 10.46.224.1 10.46.255.254 fdec:910d:d05e:0006::/64