Pjodd är ur funktion. Tyvärr underhålls nätverket inte längre. Det går varken att koppla upp mot, eller bygga vidare på.

Berätta för andra om oss

Denna sida behöver copy och är på inget sätt färdig.

Desto fler som känner till att Pjodd finns, ju fler kommer använda vårt nätverk. Det tycker vi är bra. Det skapar intresse för att bygga ut nätverkets täckningsområde. I slutändan vill vi ha täckning överallt.

Det absolut bästa sättet att nå ut till så många som möjligt och berätta om vår existens är att placera en ny Pjodd-router så att nätet blir synligt.

Du kan även gilla oss på Facebook, berätta för dina vänner om att det existerar… bla bla. Vi måste hitta på lite alternativa sätt att marknadsföra oss. Stickers? Skriva gärna kommentarer här.